แจ้งถึงอาสาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาติดต่อขอรับบัตรประจำอาสากู้ภัย - ฝากข่าวชาวกู้ภัย - หน่วยกู้ภัยสว่างเหตุ บ้านทุ่งเหียง - Powered by Discuz!

สมัครสมาชิก |เข้าระบบ

หน่วยกู้ภัยสว่างเหตุ บ้านทุ่งเหียงกระดานฝากข่าวชาวกู้ภัย › กระทู้ของฉัน

3837

อ่าน

0

ตอบกลับ
กลับไปที่

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

go

แจ้งถึงอาสาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาติดต่อขอรับบัตรประจำอาสากู้ภัย

แจ้งถึงอาสาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาติดต่อขอรับบัตรประจำอาสากู้ภัย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถาม สว่างเหตุ 132 และ สว่างเหตุ 157

1. นายพันศักดิ์ ชนวน # เกาะจันทร์ 11
2 .นายศิริชัย ลาเลี่ยง # เกาะจันทร์ 14
3 .น.ส.อัญชลี แซ่เตียว # เกาะจันทร์ 21
4 .นายสิทธิพงษ์ สัตย์ซื่อ # เกาะจันทร์ 26
5 .นายประสิทธิ์ศาสน์ สุดสงวน # เขาเอียง 01
6 .นายอุทัย บุตรพชร # เขาเอียง 02
7 .นายบุญธรรม ดีนาน # เขาเอียง 03
8 .นายพงศกร สืบชาติ # เขาเอียง 15
9 .นายเสถียร เกียรติกำจรกุล # เขาเอียง 16
10. นายเทวินทร์ นันทชัยสิริกุล # แม่นม 01
11.นายสมชาย สุนะไตร # แม่นม 03
12.นายปิยพงศ์ วัฒนะศิริ # แม่นม 18
13.นายชวัลวิทย์ สามารถ # กุฎโง้ง 35
14.นายวินัย หนูคำ # กุฎโง้ง 36
15.นายวิวรรธน์ สืบชาติ # ปรกฟ้า 01
16.นายวินพ เขียวหวาน # ปรกฟ้า 03
17.นายมณฑล สมประยูร # ปรกฟ้า 10
18.นายอนันต์ คำพัส # ปรกฟ้า 11
19. เด็กชายพีรพงษ์ ศรีสมเขียว # ปรกฟ้า 37
20.นายธีรพล เพียงงาม # หนองปรือ 38
21.นายสงกรานต์ พรหมศรี # ห้วยสูบ 14
22.นายสิริวัฒน์ วิทยากุล # หัวถนน 20
23.นายสุริยะ สร้อยโสม # หัวถนน 28
24.นายประมาณ คำพา # หัวถนน 30
25.นายชาลี เรืองแสง # หนองเหียง 50
26.นายพิชิตศักดิ์ กาสิวัน # หนองไทร 26
27.นายฤทธิชัย เวชสถล # หนองไทร 27
28.นายสมพงษ์ สุขแสวง # หนองเสม็ด 31
29.นายสารัต แน่นหนา # หนองเสม็ด 37
30.นายธวัชชัย วงศ์เลิศ # หนองเสม็ด 38
31.นายปรีชา ทองสุทธิ์ # หนองเสม็ด 40
32.นายอาทิตย์ ธนูทอง # หนองเสม็ด 41
33.นายวีรวัตร แห้วประโคน # หนองเสม็ด 42
34.นายวีระเดช สุขเกษม # เนินสัก 33
35.นายณัฐวุฒิ นิลแช่ม # เนินสัก 40
36.นายมานพ พงษ์เถื่อน # ห้วยหวาย 03
37.นายชัยธวัช สมบุญ # ห้วยหวาย 13
38.นายเอกภพ เหลืองอ่อน # ห้วยหวาย 16
39.นายกิจติพงษ์ พรผดุงวาณิช # ห้วยหวาย 17
40.นายศุภโชค เข็มแจ่ม # นาเริก 03
41.นายประทีป เลิศศิริ # นาเริก 12
42.นายคมเดช หงษ์น้อย # นาเริก 16
43.นายอนุชา พิมเสน # นาเริก 18
44.นายขวัญวีระชัย สุวรรณวัฒนะ # นาเริก 20
45.นายปัญญา เล่ห์เหลี่ยม # นาเริก 21
46.นายปรีชา นักเคน # นาเริก 23
47.นายคชา หงษ์น้อย # นาเริก 24
48.นายภานุวัฒน์ ลบบุรี # นาเริก 26
49.นายเกียรติศักดิ์ ประชาญรักษ์ # นาเริก 27
50.นายพิพัฒน์ แซ่อุ๊ย # นาเริก 28
51.นายธนกร อมรอนุรักษ์ # นาเริก 30
52. นายพิสิษฐ์ พุทธา # นาเริก 32
53. นายประสพ ทองดี # นาเริก 34
54.นายสมเกียรติ จันทร์ทอง # นาเริก 35
55.นายหาญสกล ลำดวน # นาเริก 36
56. นายเผด็จ จ้อยพุดซา # นาเริก 37
57. นายธาดา แดงคับ # นาเริก 38
58. นายวันชัย พรมสี # นาเริก 40
59. นายวุฒิชัย เครือวัลย์ # บึงตะกู 37

TOP

หน่วยกู้ภัยสว่างเหตุ บ้านท่งเหียง

GMT+7, 2019-12-7 07:12, Processed in 0.024808 second(s), 7 queries.

Powered by Discuz! X1 Licensed
Set By ADMIN (นุ่น) 089-4554885 WEBMASTER (นะ) 089-2572509

© 2001-2010 Comsenz Inc.