logo80sw
<<<ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์พุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน บ้านทุ่งเหียง 168.475 MHz.,038-466100,038-466140>>>
 
RescueClubThailand

Click for Loei, Thailand Forecast 

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน 

  มูลนิธิ ธรรมรัศมีมณีรัตน์
  มูลนิธิ รวมใจการกุศล ราชบุรี
  ศูนย์ กู้ภัยเมืองพล ขอนแก่น
  ศูนย์ กู้ภัยสำเร็จ เชียงใหม่
  ศูนย์ กู้ภัยนรา 01 นราธิวาส
  สมาคมโลมา โคกลอย พังงา
ลิ้งค์ในเครือสว่าง
  มูลนิธิสว่างกตัญญูธรรมสถาน
  มูลนิธิศีลธรรมสมาคม บ้านบึง
  สมาคมสว่างอุทยานธรรมสถาน
  สมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถาน

สำนักงานต่างๆ

ทีวี

หนังสือพิมพ์

เกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี

  ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี
  เว็บไซต์จังหวัดชลบุรี
   สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี

เกี่ยวกับอำเภอพนัสนิคม

  เทศบาลพนัสนิคม
  สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนัสนิคม

 

ช่องความถี่กู้ภัยในเครือเม่งเลี้ยง

สมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย (เม่งเลี้ยง) จ.ชลบุรี ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ นายกสมาคม (ศีลธรรม 1) นายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานหน่วยกู้ภัยในเครือสว่าง (สว่างบริบูรณ์1) หน่วยกู้ภัยศิษย์องค์ท่านโป๊ยเซียนโจวซือ (เครือเม่ง,เครือสว่าง) ลำดับ รายชื่อมูลนิธิ/สมาคม(ชื่อจีน) ที่อยู่(เขตกู้ภัยสว่าง)

1. สว่างประทีป(เม่งเต็ง) อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี(1) สว่างที่1 โทร 038-310319 ความถี่168.775,162.855 MHz ช่อง 3
2. ศีลธรรม(เม่งซิม) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี(1)รองประธาน1 สว่าง ที่2 โทร 038-444304 ความถี่168.275 MHz
ช่อง 1
3. สว่างพรกุศล(เม่งฮก) อ.เมือง จ.ระยอง(1) สว่างที่5 โทร 038-611332 ความถี่ 168.275 MHz ช่อง 1
4. สว่างเหตุ(เม่งอิง) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี(1) สว่างที่7 โทร 038-466100 ความถี่ 168.475 MHz ช่อง 2
5. สว่างบริบูรณ์(เม่งมั้ว) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี(1)ประธาน1สว่างที่ 9 โทร 038-222474 ความถี่ 168.475 MHz
ช่อง 2
6. สว่างบำเพ็ญ(เม่งซิว) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี(2) สว่างที่12 โทร 037-214456 ความถี่ 168.475 MHz ช่อง 2
7. สว่างราชบุรี(เม่งจิน) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี(3) สว่างที่ 13 โทร032-233733 ความถี่ 168.775 MHz ช่อง 3
8. สว่างเที่ยงธรรม(เม่งเจี่ย) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว(2) สว่างที่14 โทร 037-232899 ความถี่
168.475 MHz ช่อง 2
9. สว่างเมตตา(เม่งยิ้น) อ.เมือง จ.นครราชสีมา(5) สว่างที่ 18 โทร 044-230888 ความถี่ 168.275 MHz ช่อง 1
10. สว่างกตัญญู(เม่งหงี) อ.เมือง จ.จันทบุรี(2) สว่างที่ 19 โทร 039-346347 ความถี่ 168.275 MHz ช่อง 1
11. สว่างจรรยา(เม่งโล้ย) อ.เมือง จ.บุรีรัมย์(5)รองประธาน5 สว่างที่20 โทร 044-614033 ความถี่
168.475 MHz ช่อง 2
12. สว่างอริยะ(เม่งมุ้ย) อ.เมือง จ.นครนายก(2)รองประธาน2 สว่างที่21โทร 037-302096 ความถี่
168.275 MHz ช่อง 1
13. สว่างรุ่งเรือง(เม่งฮั้ว) อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์(4) สว่างที่22 โทร 032-671128 ความถี่
144.900 MHz ช่องวีอาร์
14. สว่างวิชชา(เม่งตี่) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา(5) สว่างที่23 โทร 044-312259 ความถี่
168.475 MHz ช่อง 2
15. สว่างสัจจะ(เม่งสิ่ง) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี(2)ประธาน2 สว่างที่ 24 โทร 037-281113 ความถี่
168.275 MHz ช่อง 1
16. สว่างเมธี(เม่งเฮี้ยง) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์(4) สว่างที่25 โทร 032-688910 ความถี่
168.275 MHz ช่อง 1
17. สว่างแผ่ไพศาล(เม่งเงี้ยม) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์(4)ประธาน4 สว่างที่ 26 โทร 032-540438
วามถี่
168.775 MHz ช่อง 3
18. สว่างบูชา(เม่งจุน) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี(5) สว่าง
ที่27 โทร 045-269444 ความถี่ 168.275 MHz ช่อง 1
19. สว่างเมธา(เม่งเซี่ย) อ.เมือง จ.อุดรธานี(5) สว่างที่28 โทร042-245463 ความถี่ 168.275 MHz ช่อง 1
20. สว่างรัตนตรัย(เม่งป้อ) อ.เมือง จ.สระบุรี(3)ประธาน3 สว่างที่29 โทร036-211047
ความถี่ 168.475 MHz ช่อง 2
21. สว่างสรรเพชญ(เม่งเตี้ยง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี(4)รองประธาน4 สว่างที่30 โทร032-425187
ความถี่ 168.275 MHz ช่อง 1
22. สว่างคุณธรรม(เม่งเต๋า) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ(5)ประธาน5 สว่างที่31 โทร 044-811037 ความถี่
168.275 MHz ช่อง 1
23.สว่างราษฎร์ศรัทธา(เม่งรุ้ง) อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์(4) สว่างที่ 32 โทร 032-691568 ความถี่
144.900 MHz ช่องวีอาร์
24. สว่างโรจนะ(เม่งเลี้ยก) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี(1) สว่างที่34 โทร038-738472 ความถี่ 168.275 Mhz ช่อง 1
25. สว่างเบญจธรรม(เม่งกัก) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม(3)รองประธาน3 สว่างที่35 โทร034-723623 ความถี่
168.775 MHz ช่อง 3
26. สว่างแสงธรรม(เม่งกวง) อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา(5) สว่างที่ 39 โทร044-419213
ความถ ี่168.475 MHz ช่อง 2
27. สว่างประจวบ(เม่งฮุย) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์(4) สว่างที่40 โทร032-611445
ความถ ี่149.890 MHz
28. สว่างจิตต์(เม่งกิก) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ(5) สว่างที่42 โทร045-612076 ความถี่ 168.275 ช่อง 1
29. สว่างสระแก้ว(เม่งเกี้ยว) อ.เมือง จ.สระแก้ว(2) สว่างที่43 โทร037-243030 ความถี่ 168.275 MHz ช่อง 1
30. สว่างกำแพงเพชร(เม่งเพช) อ.เมือง จ.กำแพงเพชร(3) สว่างที่44 โทร055-711551
ความถี่ 143.060 MHz ช่องเฉพาะ
31. สว่างคีรี(เม่งฮง) อ.เมือง จ.เลย(5) สว่างที่ 47 โทร042-812094 ความถี่ 168.275 MHz ช่อง 1
32. สว่างคงคา(เม่งกง) อ.เมือง จ.หนองคาย(5) สว่างที่ 49 โทร042-420999 ความถี่144.900 MHz ช่องวีอาร์
33. สว่างพุทธธรรม(เม่งเก่ง) อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ(5) สว่างที่50 โทร044-831192 ความถี่ 168.275 MHz ช่อง 1
34. สว่างแดนดิน(เม่งเก้ง) อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร(5) สว่างที่51 โทร 042-721504 ความถี่
168.475 MHz ช่อง 2
35. สมาคมสว่างอุทยานธรรมสถาน(เม่งฮึ้) อ.พานทอง จ.ชลบุรี สว่างที่ 10 ความถี่ 168.775 MHz ช่อง 3
มูลนิธิ/สมาคม ในเครือสว่างทั้งหมดมี 51สว่าง - จัดตั้งหน่วยกู้ภัย 35 สว่าง แบ่งเป็น
5เขตอำนาจสั่งการ


 

  คณะผู้จัดทำเว็บไซต์  
สว่างเหตุ 105  ข้อมูล , สว่างเหตุ  416  เรียบเรียงและจัดทำ
สว่างเหตุ 150 รวบรวมรูปภาพ
ติดต่อผู้จัดทำ พุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน บ้านทุ่งเหียง
โทรศัพท์ 038-466100,038-466140

SAWANGHET@GMAIL.COM

 

 
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมรวมถึงผู้มีจิตกุศลทุก ท่านครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บ ไซต์หน่วยกู้ภัยสว่างเหตุ บ้านทุ่งเหียงยินดีต้อนรับครับท่าน ใดที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่สามารถเรียกขาน แจ้งเหตุได ้24 ชั่วโมง ครับที่ความถี่ 168.475 MHz หรือโทรศัพท ์038-466100 , 038-466140 พุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน (เม่งอิง) สถานที่ตั้ง 11/1 หมู่4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
 

สว่างเหตุกู้ภัย 1

ราคาน้ำมันวันนี้  
ราคาทองคำวันนี้

 

 

รวมภาพเหตุต่างๆ ในพื้นที่สว่างเหตุฯ

พนักงานวิทยุ สว่างเหตุ
สว่างเหตุ 562
สว่างเหตุ 164
สว่างเหตุ 868

ประชาสัมพันธ์ข่าวกู้ภัย

แจ้งถึงอาสาสมัครทุกท่านทุกนายที่ ไม่ติดภาระกิจว่างเว้นขอ ว.7 จัดการจราจรภาย ในงานเทศกาลกินเจวันที่ 10 - 19 ตุลาคม 2550 ณ พุทธสมาคมสว่างเหตธรรมสถาน บ้านทุ่งเหียง